Bilgisayar programlamaya ve dolayısıyla yazılım geliştirmeye başlamanın ilk adımı bu derstir. Java, C#, C/C++ dillerinden ihtiyacınız olan hangisiyse bilgisayar programlamaya o dille başlayabiliriz. Bu ders kapsamında, sizin belirleyeceğiniz dil üzerinden ilerleyeceğiz. Yaklaşık 40 saatin sonunda, kendi kendinize basit yazılımları geliştirebilecek düzeyde olacaksınız. Esas amacımız yazılım geliştirmeyi öğrenmek olmak kaydıyla, yan amacımız ise zorlandığımız bir dersi geçmek olabilir. Dört yıl TOBB ETÜ’de asistan olarak görev yaptığım ve bu dört senede bir çok kez bu dersi de verdiğim için, size bu dersi akademik düzeyde sunabilirim. Bu derse denk gelen dersler şu şekildedir;

ÜniversiteDers
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiBİL 113, BİL 141, BİL 142*, BİL 211*
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiCENG 111, CENG 140*
Başkent ÜniversitesiBİL 101, BİL 102, BİL 122*
Atılım ÜniversitesiCMPE 113, CMPE 114, CMPE 225*
*İşaretli derslerde içerik biraz değişik olduğu için özellikle belirtilmelidir.

Listede olmayan üniversite ve dersler için iletişime geçebilirsiniz. Bu dersin ilk saatinde, bilgi birikiminize ve hedeflediğiniz ilerlemeye bakarak, kaç saat ve ne kadar yoğunlukta yapmamız gerektiğine karar vereceğiz.

Bu ders kapsamında öğrenecekleriniz:

  • Programlamaya​​ giriş
  • ​​Derleyici​​ ve ​​yorumlayıcılar.​
  • Programlama dilinin ​​temel ​​elemanları ​​ve ​​veri ​​tipleri.​
  • Değişkenler ​​ve atama​
  • ​​İşleyiş ​​akış ​​kontrolleri
  • ​​Karar ​​verme ​​ve ​​döngü ​​yapıları
  • ​​Diziler ve ​​dizi listeleri
  • ​​Sınıflar ​​ve ​​metotlar (Nesne tabanlı programlama)
  • ​​Özyineleme