Bilgisayar programlamada kullanılan verinin daha verimli kullanılması, muhafaza edilmesi ve manipule edilmesi için gerekli yapılar bu ders kapsamında öğretilmektedir. Tercihen Java programlama diliyle işlenecek olan bu ders, isteğinize göre C# ya da C/C++ dillerinden birisiyle de işlenebilir. Ancak bu dersin ön koşulu olarak Bilgisayar Programlama Giriş dersinin konularını biliyor olmanız gerekmektedir. Esas amacımız geliştirdiğimiz yazılımdaki verileri daha verimli tekniklerle muhafaza etmek ve kullanmak olmak kaydıyla, yan amacımız ise zorlandığımız bir dersi geçmek olabilir. Dört yıl TOBB ETÜ’de asistan olarak görev yaptığım ve bu dört senede bir çok kez bu dersi de verdiğim için, size bu dersi akademik düzeyde sunabilirim. Bu derse denk gelen dersler şu şekildedir;

ÜniversiteDersler
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiBİL 212
Orta Doğu Teknik ÜniversitesiCENG 213
Başkent ÜniversitesiBİL 122*, BİL 124*
Atılım ÜniversitesiCMPE 226
*İşaretli derslerde içerik biraz değişik olduğu için özellikle belirtilmelidir.

Listede olmayan üniversite ve dersler için iletişime geçebilirsiniz. Bu dersin ilk saatinde, bilgi birikiminize ve hedeflediğiniz ilerlemeye bakarak, kaç saat ve ne kadar yoğunlukta yapmamız gerektiğine karar vereceğiz.

Bu ders kapsamında öğrenecekleriniz:

  • Temel algoritma analizi
  • Yığıtlar
  • Kuyruklar
  • Bağlı listeler
  • İkili ağaçlar
  • İkili arama ağaçları
  • Öncelikli kuyruklar (yığınlar)
  • Anahtarlama tabloları ve çizgeler