STEM Eğitimi Nedir?

STEM ismi, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) alanlarının ilk harflerinden üretilmiş bir kelimedir. STEM eğitimi, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği birleştiren bir eğitim-öğretim yaklaşımıdır. Bu eğitim, öğrenciler arasında tartışmaları ve problem çözmeyi teşvik ederken, hem öğrencilerin iş birliği yapma yeteneklerini geliştirir hem de pratik beceriler kazandırır. Çocukların bu beş disiplini ayrı ayrı öğrenmesi yerine, gerçek dünya uygulamalarıyla birlikte birleşik bir öğrenme geliştirir.

STEM eğitimi, dünyada birçok ülke tarafından uygulanmakta ve teşvik edilmektedir. ABD Eğitim Bakanlığı’nın resmî sitesinde STEM eğitimi hakkında şöyle bir cümle göze çarpmaktadır:

“In an ever-changing, increasingly complex world, it’s more important than ever that our nation’s youth are prepared to bring knowledge and skills to solve problems, make sense of information, and know how to gather and evaluate evidence to make decisions.”

U.S. Department of Education

“Sürekli değişen, giderek daha karmaşık hale gelen bir dünyada, ulusumuzun gençlerinin problem çözme, bilgi ve becerileri arttırma, bilgiyi anlamlandırma ve karar vermek için nasıl bir yöntem öğreneceğini bilme konusunda hazır olması her zamankinden daha önemlidir.”

ABD Eğitim Bakanlığı

Dünya ülkeleri, yaklaşık 20 yıldır STEM eğitimi yöntemini kullanmaktadır. 2002 yılında Norveç STEM eğitimi ile ilgili bir strateji planı hazırlamıştır. Yıllar geçtikçe önemi daha iyi anlaşılan STEM eğitimi ABD’de 2009 yılında Barrack Obama yöntemiyle birlikte gündeme alınan süreç 2020 yılında STEM projelerinin 500 milyon dolardan fazla hibe desteği almasıyla devam etmektedir.

Kaynak: ABD Eğitim Bakanlığı STEM Yatırımları ve LiveScience

Ülkemizde ise T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’mız tarafından 2016 yılında STEM eğitim raporu yayınlanmıştır. Kaynak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK

Bu raporun sonucunda STEM eğitimlerinin başlamasının gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Bu rapora katkıda bulunan kişilerin, STEM ile ilgili düşünceleri ise raporun 68.sayfasından itibaren verilmiştir. Bunlardan birkaç tanesine bakalım:

STEM eğitimi Okul Öncesinden itibaren başlayarak ivedilikle uygulanmalıdır.

STEM eğitimi çalışmalarının teknoloji ve bilimi destekler niteliklerinin eğitime süratle taşınması gerekiyor. Okulların fiziki koşullarının ve ders öğretim programlarının buna uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Saygılarımla.

STEM eğitimi öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirip sorgulama becerilerinin artmasını sağlayacaktır.

STEM ile ilgili eğitimler artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

Teknolojiyi satın alan konumundan üreten konuma geçebilmek için STEM eğitimine gereken önemi vermeliyiz.

Laboratuvarların dizaynından ziyade, STEM sınıfları oluşturulmalıdır. Öğrenci gruplarının birlikte çalışabileceği masalar ve içinde matkaptan balona, pipete kadar birçok malzemenin olduğu sınıflar oluşturulmalıdır. STEM Lab diyelim.

STEM eğitimi öğrenciye sadece sorgulamaya dayalı öğrenmeyi değil, aynı zamanda karşılaştığı problemlerle baş edebilme yeteneği ve yaratıcılıklarını da geliştirdiğini
düşünüyorum.

Zaman kaybetmeden benimsenip, uygulamaya konulması gereklidir. Ülkemiz eğitiminde üretici olma, problem çözüm süreçleri yaratabilme ihtiyacımızdır. Bilime olan ilgi ve başarıyı arttıracak, öğrenmeyi de anlamlı kılacaktır diye
düşünüyorum.

MEB YEĞİTEK STEM Eğitim Raporu

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de STEM eğitimi yakın bir gelecekte daha çok duyacağımız bir kavram haline gelecektir. Okullarda STEM laboratuvarları kurulacak, hem okul öncesi, hem okul seviyesi çocukların gelişimde ve eğitim-öğretiminde müfredatlara dahil edilecektir.


Okumaya “STEM Eğitiminin Önemi” başlıklı yazı ile devam etmek için tıklayınız.

Kategoriler: STEM

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir