STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

Önce “STEM Eğitimi Nedir?” başlıklı yazıyı okumak için tıklayınız.


Teknolojinin sürekli gelişmesi öğrencilerin öğrenme, iletişim kurma ve etkileşim yöntemlerini değiştiriyor. Bu durum değişikliklere ayak uydurmak isteyen öğrencilerin/insanların kendilerini ve yöntemlerini geliştirmesini gerektiriyor. Bu değişikliklere ayak uydurmak amacıyla geliştirilmiş olan STEM eğitimiyle birlikte öğrenciler, yeni beceriler geliştirerek okul dönemi ve iş hayatı boyunca daha başarılı olmak için temel oluşturuyorlar.

Sürekli gelişen teknoloji, küresel ekonominin değişmesine de sebep oluyor. Otomasyon sistemleri mevcut meslekleri/işleri ortadan kaldırıyor ancak bununla birlikte her geçen gün yeni iş kolları ortaya çıkıyor. STEM yeteneklerine sahip çalışanlara talep her geçen gün artmaktadır ve artmaya devam edecektir. 2020’li yıllarda en hızlı büyüten iş alanlarının %75’lik bir kısmı STEM becerilerine sahip çalışanları gerektirmektedir.

Özetleyecek olursak, STEM eğitimi bireylerin başarılı olma ve bu değişen dünyaya uyum sağlama becerilerini güçlendirir.

STEM Eğitiminin Çocuklara Katkıları

STEM eğitimi aracılığıyla öğrenciler birçok temel beceri geliştirir. Bunları ana başlıklar halinde özetleyecek olursak;

Problem Çözme: Sorgulamaya ve gerçek dünya problemlerine dayalı STEM eğitiminde öğrenciler karmaşık problemlere çözüm üretme yeteneğine sahip olurlar. Böylece, ileride karşılaşacakları problemlere daha rahat çözüm üretebilmek için gerekli pratiği önceden almış olurlar.

Aktif Öğrenme: Ezberden uzak, araştırmaya ve sorgulamaya dayalı eğitim biçimi olan STEM eğitimiyle birlikte öğrenilenler kalıcı olur. Ayrıca araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yetisini kazanan öğrenciler, kendi kendilerine öğrenme yeteneğini kazanmış olurlar.

Eleştirel Analiz: Eleştirel analiz becerisi, karmaşık problemlere farklı bir bakış açısı ile bakabilmeyi ve STEM disiplinlerini birbiri içerisinde kullanabilmeyi içerir.

Yaratıcılık: Araştırma yapmak, merak ederek ve sorgulayarak öğrenmek ve eleştirel düşünme kazanımı çocuklarda yaratıcılığı geliştirmektedir. STEM eğitimi ile bunları kolayca kazanan çocuklar akranlarına göre daha yaratıcı olurlar.

Takım Çalışması ve İş Birliği: STEM eğitiminde grup çalışmaları çok önemlidir. Farklı yetenekleri olan öğrenciler bir araya gelerek takım halinde çalışabilmeyi ve iş birliğini öğrenmiş olurlar.

Sosyal Etki ve Etkili İletişim: Takım çalışması ve iş birliğini öğrenen çocuklar, insanlarla daha etkili bir iletişim kurma becerisine sahip olurlar. Böylelikle daha sosyal ve daha kendine güvenen bireyler haline gelirler.

Girişim: STEM eğitimi ile erken yaşta problem çözme yeteneği kazanan, iletişim becerilerini geliştiren sosyalleşmiş, yaratıcı ve kendine güvenen bireyler sektöre atıldıklarında diğer bireylere göre daha girişken olurlar. Bu bireyler kariyer fırsatlarını kaçırmaz, ürettikleri fikirleri kolayca bir girişime dönüştürebilirler.

Teknolojik Okuryazarlık: Teknoloji okuryazarlığı, teknolojiyi kullanma yönetme, değerlendirme ve anlama olarak tanımlanmaktadır (Uluslararası Teknoloji Eğitimi Derneği [ITEA], 2000). Özellikle iş hayatında çok önemli bir etkisi bulunan teknolojik okuryazarlık sayesinde bireyler teknolojinin getirdiği bilgiyi ve kolaylıkları özümseyerek davranışlarına yansıtır.


Okumaya “İş Hayatında STEM” başlıklı yazı ile devam etmek için tıklayınız.

Kategoriler: STEM

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir